Stoppa pressarna - en smartare koppling är här

Det vanligaste frågorna, med tillhörande svar

pipe press jaws
Produktchef, Marcus Hansson

Det finns många olika metoder för att koppla rör för värme och tappvatten, och i dag ser vi att allt fler kunder väljer just presskopplingar.

Befintliga metoder som gängning, svetsning eller lödning kan ta mycket tid i anspråk och kräva specifika kunskaper. Med presskopplingar kan du foga samman två rör med ett hydrauliskt verktyg och en pressback på några sekunder i en snabb och säker process. När dessa fördelar kombineras med Hiltis tjänster – exempelvis Hilti Connect och Fleet Management - kan rörkopplingsarbetet hanteras på ett produktivt och effektivt sätt. 

Med vårt sortiment av pressverktyg och backar kan du koppla rör upp till 108 mm diameter, beroende på profil, och det täcker ett stort intervall av rörpressmoment. Sedan vi lanserade verktyget i augusti förra året har vi fått många frågor på sociala medier kring just arbetsmetoden kring presskopplingar, pressbackarna och själva verktyget, och bad därför vår produktchef för batteridrivna verktyg, Marcus Hansson, att svara på de vanligaste frågorna.

Det finns många olika metoder för att koppla rör för värme och tappvatten, och i dag ser vi att allt fler kunder väljer just presskopplingar. Befintliga metoder som gängning, svetsning eller lödning kan ta mycket tid i anspråk och kräva specifika kunskaper. Med presskopplingar kan du foga samman två rör med ett hydrauliskt verktyg och en pressback på några sekunder i en snabb och säker process. När dessa fördelar kombineras med Hiltis tjänster – exempelvis Hilti Connect och Fleet Management - kan rörkopplingsarbetet hanteras på ett produktivt och effektivt sätt. 

Med vårt sortiment av pressverktyg och backar kan du koppla rör upp till 108 mm diameter, beroende på profil, och det täcker ett stort intervall av rörpressmoment. Sedan vi lanserade verktyget i augusti förra året har vi fått många frågor på sociala medier kring just arbetsmetoden kring presskopplingar, pressbackarna och själva verktyget, och bad därför vår produktchef för batteridrivna verktyg, Marcus Hansson, att svara på de vanligaste frågorna.

1. Hilti säljer två olika rörpressverktyg - vad är skillnaden?

Det som skiljer våra två pressverktyg är presskraften. NPR 19-A pressar med en kraft på 19 kN medan NPR 32-A pressar med en kraft på 32 kN. Presskraften kommer i normala fall definieras av rörets storlek, så det mindre verktyget hanterar vissa storlekar och det större verktyget kan hantera de större dimensionerna. Detta beror såklart på rörsystemet och att rätt pressback används. Vi kommer också snart att lansera ett tredje verktyg, vilket ger kunderna möjlighet att pressa ännu större rörstorlekar.

2. Vilket batteri ska jag använda till min rörpress?

Båda rörpressverktyg är kompatibla med alla Hiltis 22V-batterier. Så det enda du behöver välja mellan är om du vill ha ett kompaktare verktyg, eller ett med längre batteritid. Och vad är det som gör Hiltis batterier unika? Vi berättar allt om detta i vårt blogginlägg Batteri-evolutionen.

3. Hur många pressningar kan jag göra på ett fulladdat batteri?

Vårt minsta 22V-batteri på 2.6 Ah ger i normala fall tillräckligt med energi för en dags arbete. Tänk dock på att det är svårt att ge specifik information om antalet pressningar per laddning eftersom den fordrade effekten skiljer sig åt mycket beroende på rördiameter, temperatur och användarens arbetssätt. 

4. Vad händer om jag stoppar rörpressen mitt i ett arbetsmoment?

För det första kan du, om du stannar utan att trycka på frigöringsknappen, bara trycka på brytaren igen, och då kommer rörpressverktyget fortsätta tills momentet är slutfört. Om du trycker på frigöringsknappen när pressåtgärden har påbörjats kommer verktyget att ge ifrån sig ett pipljud, och en röd lampa kommer att blinka som informerar användaren om att presscykeln inte är slutförd. 

5. Hur vet jag att presscykeln är slutförd?

Hilti NPR-verktyg drar sig automatiskt tillbaka när presscykeln är klar. Men vi ska självklart komma ihåg att det enda sättet för kunden att veta att presskopplingarna har genomförts korrekt är att provtrycka anläggningen – detta är ett standardbranschtest som ska genomföras för alla rörinstallationer.

6. Vad är skillnaden mellan en standard-pressback och en mini-pressback?

Våra NPR PM kallas minibackar och det beror på att de är kompatibla med NPR 19-A-verktyget. Hilti NPR PS i sin tur kallas standardbackar eftersom de är kompatibla med NPR 32-A-verktyget. Tänk på att dessa inte kan bytas sinsemellan eftersom de är specifikt utformade för respektive verktyg.

7. Vad är en backprofil?

Profil avser den specifika formen på backens insida, och den kommer att matcha vissa rörtillverkares kopplingar. Därför är det viktigt att rätt backprofil används för det aktuella röret. Varje tillverkare anger vilken backprofil som krävs och vilken back och vilket verktyg som är lämpliga.

8. Hur ofta måste pressverktyg och backar servas?

Vi rekommenderar att rörpressverktygen NPR 19-A och NPR 32-A skickas på en serviceinspektion var 15.000:e presscykel eller en gång om året. 

9. Är Hilti-rörpressverktyg och pressbackar aktiverade för Hilti Connect?

Goda nyheter! Både NPR-verktyget och pressbackarna NPR PM samt PS är kompatibla med Hilti Connect. Inuti verktygen finns ett NFC-chip som pratar med Hilti Connect-appen på din telefon eller surfplatta. Backarna har en tagg som möjliggör användning med både Hilti Connect och Hilti ON!Track. Med Hilti Connect kan du exempelvis proaktivt hålla koll på servicedatum för alla pressbackar så att du kan vara säker på att aldrig missa en service.

Har du fler frågor om våra rörpressverktyg? Följ oss i våra sociala kanaler och ställ dina frågor! 

dean murphy

There are many different methods of fitting pipes together for drinking water and heating applications, and today we’re seeing more and more that customers are choosing to use press fittings as their “go to” method of joining these pipes.

Existing methods such as “threading”, “welding” or “soldering” can be time consuming and require specific skills. With press fittings, customers can fit two pipes together using a hydraulic tool and jaw in seconds, making it a quick and safe process.

Combine those benefits, with Hilti tool technology, such as Hilti Connect, our in-built method of checking the service history of the tool and jaws, and you can manage your press tools and pipe connection work in a productive and efficient way.

Our range of press tools and jaws can press up to 108 mm pipes, depending on the profile, covering a whole range of pipe pressing applications. Since we launched the tool in August last year, we’ve had loads of questions from our community on social media  surrounding the pipe press process, the press jaws and about the tool itself; so, we’ve got our Product Manager for Cordless, Dean Murphy, to answer the top 9  questions…

 

 

Andra intressanta bloggar

Dela