Praktisk infästningsträning

Speciellt framtagen utbildning för ingenjörer

Utbildningen Praktisk infästningsträning ger en övergripande introduktion i några av de vanligaste infästningsalternativen. Utbildningen består av såväl teori som praktik och det ges möjlighet att både montera och provdra infästningar. Att välja rätt infästning i projekteringen kan vara en avgörande faktor för arbetsmiljö och produktivitet i utförandet. 

Syfte med utbildningen

  • Erhålla praktisk erfarenhet av att montera några vanliga infästningar
  • Erhålla grundläggande förståelse gällande principiella skillnader mellan kemiska-, mekaniska- och skjutspiksinfästningar
  • Förstå skillnaden mellan olika typer av brott genom observation av provdragning
  • Förstå skillnaden mellan dimensionerande lastvärde och verklig brottlast
  • Erhålla expanderväska samt genomgång av dess innehåll av ETA-godkända infästningar

Utbildningsinnehåll 

  • Kemiska infästningar
  • Mekaniska infästningar
  • Skjutspiksinfästningar
  • Provdragning

 

Kontakta oss

Dela