Sju byggtrender 2021

Ett udda 2020 och ett optimistiskt 2021

Vilket år vi har lämnat bakom oss... Under 2020 fick vi uppleva många oväntade saker. Det håller du säkert med om! Vi ställdes inför oväntade utmaningar, men det hände också många fantastiska saker som vi kan se tillbaka på och glädjas över. Det var ett år då vi, på nära håll, fick se hur flexibla och lösningsorienterade många företag faktiskt är och hur hela byggbranschen visade upp en imponerande uthållighet. Det har också varit ett år av fantastiska innovationer och framgångar. 

Såhär i starten på 2021 känner vi att det är ett lämpligt tillfälle att stanna upp och se tillbaka på vad vi åstadkommit, och framförallt att se fram mot vad som väntar oss. Allra viktigast är att fundera över hur vi kan fortsätta arbeta tillsammans för att forma framtidens byggbransch. 

brandskydd

brandskyddstätningar

Efter olyckor som totalbranden i Polarbröds fabrik ligger brandskyddet högt i medvetandet

En utredning om hur branden i Älvsbynfabriken kunde sprida sig till en totalbrand så snabbt visade på att man missat helheten i brandskyddet för hela byggkonstruktionen.  

Under alla faser i byggprocessen, från beräkning till produktion, är brandsäkerhet en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till. Genom att vidta rätt åtgärder för att säkerställa att byggnader utrustas med ett korrekt brandskydd ser du inte bara till att byggnaderna i sig själva undviker katastrofer, utan du gör en insats som kan rädda liv. I kölvattnet av många bränder ställs de viktiga frågorna om hur man ska konstruera lämpliga brandskydd. Ofta får dessa tragiska händelser fruktansvärda följder och bör få många företag att fundera över hur de ska integrera brandskyddet i sina processer på ett korrekt sätt.  

För Polarbröd blev det en lärdom och någonting man tar med sig i projekteringen inför kommande uppbyggnadsfas. Den goda nyheten är att vi kan stödja och hjälpa företag att klara av dessa utmaningar med hjälp av innovativa produkter och tjänster och genom att förstå komplexiteten inom dessa processer. Med över 30 års erfarenhet av att erbjuda internationellt godkända och testade brandsäkringssystem är tekniken inget nytt för oss på Hilti. Våra lättanvända brandskyddsprodukter gör att installationen går snabbare och inspektionerna blir enklare. Vi kan stödja våra kunder inom såväl fasad och rörsystem som elektriska- och mekaniska genomföringar.  

DAMMHANTERING

Det är dags att vidta åtgärder för en säkrare arbetsmiljö

Damm är ett av de största hälso- och säkerhetsproblemen inom byggbranschen och exponering för damm innebär stora risker för både anställda och arbetsgivare. 

Damm bildas under hela byggprocessen och respirabelt kristallinkvarts (RCS eller kvartsdamm), som bildas vid slipning av material som innehåller kiseldioxid såsom betong, är särskilt farligt för dem som regelbundet exponerad. För ungefär ett år sedan klassificerades kristallint kvartsdamm som cancerframkallande vilket innebar en vattendelare för hela byggbranschen. Den växande drivkraften inom branschen att åtgärda problemen med damm är uppenbar. Det understöds också av alarmerande statistik från Arbetsmiljöverket som visar att yrkesrelaterade lungsjukdomar svarar för ca 12.000 dödsfall som man antar är kopplade till tidigare dammexponering i arbetet. Arbetsmiljöverket uppskattar dessutom att damm är orsaken bakom mer än 500 dödsfall bland byggnadsarbetare.

Det senaste året har utmaningarna varit stora när det gäller att skapa säkrare arbetsmiljöer och att få igång projekt igen i enlighet med nya statliga restriktioner. Många av våra tillgängliga system för att motverka exponeringen för damm stödjer arbetsregleringar med anledning av Covid-19, såsom att hålla avstånd, minska antalet personer som behövs för att utföra ett visst arbetsmoment, verktygsunderhåll och hygien. De lösningar som finns tillgängliga kan dessutom både bidra till att minska exponeringen för damm samtidigt som de bidrar till bättre styrning och högre produktivitet på arbetsplatserna så att företag kan komma tillbaka på samma nivå som tidigare efter svackan på grund av pandemin.

BIM och digitalisering av byggprocessen

Digitala hjälpmedel håller arbetsplatserna igång under och efter pandemin

Det senaste året har vi alla upplevt flera störningar i det dagliga arbetet inom olika branscher, även inom byggbranschen. Social distansering och mindre antal personer på arbetsplatserna när projekten drar igång igen har blivit något vi alla fått vänja oss vid. Digital teknik såsom BIM (Building Information Modelling) gör det möjligt för företag att bättre anpassa sig till dessa förändringar, i miljöer där digitala lösningar är tillämpliga. 

World Economic Forum har nyligen lovordat BIM för att ha omvandlat byggprojekt genom digital teknik i samband med de utmaningar som vi ställts inför det senaste året. BIM har gjort det möjligt att fortsätta driva projekt från flera olika platser trots restriktionerna med allt större krav på att jobba på distans. Med BIM kan enskilda arbetare och arbetslag under hela byggprocessen mata in och komma åt data från olika platser och vid olika tidpunkter, vilket underlättar för ett effektivt och säkrare arbete. Datan skapar en "digital tvilling" på arbetsplatsen, vilket ger en enda referenskälla för projekten oavsett varifrån du arbetar. 

Verktyg som integreras med BIM, bland annat avancerade digitala layoutverktyg som Hilti PLT 300, kan också omvandla ett tvåmannajobb till ett enkelt jobb som kan utföras av en person och som stödjer nuvarande arbetsriktlinjer. 

2021 kommer att bli ett spännande år för våra BIM-tjänster, bland annat lanserar vi en prefabriceringstjänst som kommer att bidra till högre produktivitet, minska materialspill samt säkerställa kvalitet och precision i alla projekt.

ROBOTTEKNIKEN GÖR INTÅG

Vi lanserar Hilti Jaibot

Hilti Jaibot är en semiautomatisk borrobot som lanserades under 2020 och tog byggbranschen med storm. Den bidrar till reducerade hälso- och skaderisker för byggnadsarbetare och ökar produktiviteten. Med en Jaibot utförs de mest repetitiva och tunga borrningarna med mycket större precision och med mindre risk för mänskliga fel och arbetsmiljöpåfrestning. Den hjälper byggnadsarbetare vid installationer som kräver upprepade arbetsmoment, t.ex. vid mängdinstallationer över huvudhöjd. Riskerna minskar samtidigt som hastigheten och precisionen ökar, helt enkelt.

Dessutom integreras Hilti Jaibot med BIM-systemet. Med hjälp av data från en enda referenskälla i BIM-modellen kan Jaibot till exempel använda en digital ritning över borrhålens placering och borra hålen efter denna. Med ett inbyggt system för dammreducering och märkning, hjälper Jaibot också till att minska problemen med hälsa och säkerhet genom att arbetet utförs praktiskt taget helt dammfritt. 

Human augmentation - förbättra människokroppen

Slipp komma hem med ömma axlar efter arbetsdagens slut

Förra året presenterade vi en banbrytande innovation: en bättre version av dig! Eller, ja åtminstone en nyhet som förenklar din vardag och skyddar din kropp. Exoskelettet EXO-O1 utvecklade vi i samarbete med medicinteknikföretaget Ottobock, och det har tagits fram för att underlätta vid arbete över axelhöjd. Exoskelettet reducerar arbetsmiljörisker till följd av belastningsskador på muskler och skelett och kommer också att vara en tillgång för att lösa problemen med arbetskraftsbristen i branschen. 

Antalet muskel- och skelettskador hos yrkesverksamma i byggbranschen är oroande. Arbetsmiljöverkets senaste statistik visar en ökning bland byggnadsarbetare som led av arbetsrelaterade muskel- och skelettskador, varav stor andel av dessa besvär påverkade armar, axlar och nacke. Genom att bära det lätta exoskelettet under arbetet minskas belastningen på leder och skaderiskerna vid arbeten över axelhöjd.

 

Batterirevolutionen är här för att stanna

Upptäck vårt sortiment av batteridrivna verktyg

Är du redo?

Efterfrågan på batteridrivna verktyg har ökat kraftigt under senare år tack vare innovationer inom batteriteknik och förbättrad prestanda för borstlösa motorer.  Med kraft och prestanda som varar länge kan de batteridrivna verktygen konkurrera fullt ut med de nätdrivna verktygen och börjar bli det alternativ som många byggnadsarbetare föredrar. 

Större säkerhet i jobbet, rörelsefrihet på arbetsplatsen, kompakt format och ergonomisk design innebär att du kan arbeta bekvämare och enklare i trånga utrymmen. Genom att växla mellan olika batterier kan du ladda medan du arbetar. Detta minimerar också oönskade stilleståndstider. Det finns batteridrivna lösningar för alla typer av arbetsmoment på en arbetsplats: från sågning, rörpressning och kapning till slipning, popnitning och borrning. 

Vi har fått många nya, spännande batteridrivna verktyg i vår portfölj det senaste året, bland annat har vi utökat vårt utbud för metallbearbetning med rakslipen GDG 6-22A, nibblaren SPN 6-A22 och plåtsaxen SSH 6M-A22. Dessa har följts upp av de extremt populära borrskruvdragarna SFE 2-A12 och SF 4-A22.

Förbättrad ergonomisk utformning har gjort hanteringen ännu bekvämare och hjälper till att minska tröttheten under tuffa arbetsmoment. De bidrar också till högre produktivitet tack vare större noggrannhet och precision, längre batteritid och ännu enklare byte av instick för att förkorta stilleståndstiden mellan olika applikationer. Våra nya batteridrivna verktyg är också extremt mångsidiga.

Är du redo att dra ur sladden och börja jobba batteridrivet?

 

Digitalisering som ökar produktiviteten

Digitalisering hjälper till att öka produktiviteten och göra jobben effektivare

Byggbranschen är som sagt inget undantag för det senaste årets pandemipåverkan och har drabbats av oplanerade byggstopp, försenade projekt på grund av leveransproblem och införandet av nya restriktioner och bestämmelser. Ett viktigt fokus har varit att starta upp arbetsplatser och projekt igen samt att öka produktiviteten och effektiviteten.  

En god nyhet är att många företag har digitaliserat sina processer för att klara detta.  Svenska företag fortsätter att öka sina satsningar i nya digitala system och under 2020 rapporterade man att 9 av 10 investeringar kopplat till digitalisering, har det lett till direkta förbättringar i arbetet. En ännu mer intressant nyhet är att digitalisering inte behöver innebära ett stort åtagande från din sida.

Det finns flera olika sätt att börja införa digitalisering i din verksamhet. Vi på Hilti vet att det inte finns ett system som passar alla och vi kan hjälpa dig att införa digitala lösningar som ett komplement till dina nuvarande processer. Vårt inventariehanteringssystem ON!Track är en fantastisk programvara att börja med. Systemet hjälper dig att  hålla ordning på verktyg, förbrukning och utrustning som du har, var dessa finns och vem som använder dem. 

En ny version av ON!Track rullas ut under 2021. Uppdaterade ON!Track 3.0 erbjuder ännu mer avancerade funktioner för att öka verktygsparkens produktivitet och effektivitet.

 

Håll koll på Hiltis nya lanseringar under Senaste nytt på vår hemsida.  

Dela