Fördelar med att investera i hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Byggbranschen är en av de farligaste branscherna att arbeta i

Hilti partnership for safety and productivity

Brännskador, benfrakturer, el-stötar, andningssjukdomar, vibrations- eller muskuloskeletala störningar. Detta är bara en liten del av de allvarliga följder som kan uppstå från det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Orsakerna till dessa är flera - från att arbeta med generatorer, elverktyg, maskiner och elkablar till inandning av olika sorters damm, arbete på höga höjder eller att inte använda lämplig skyddsutrustning.

Även om en överväldigande del av de människor som arbetar i branschen tycker att hälsa och säkerhet är viktigt och är noggranna i sitt arbete, finns det ett antal bidragande faktorer till att olyckor uppstår. Maskinfel, mänskliga faktorn, dåliga organisationsstrukturer och en farlig arbetsmiljö, är alla orsaker till att allvarliga olyckor och dödsfall är oproportionerligt höga inom byggsektorn.

Några europeiska fakta

Enligt Eurostat, stod byggbranschen för i genomsnitt 13 % av totalolyckorna och 22 % av dödsfallen under 2014. 

En publikation från Europeiska kommissionen visar att 73,4 % av alla arbetsplatsolyckor leder till sjukfrånvaro i minst en dag; 22 % i minst en månad.

Mer information

Dessutom konstaterar OSHA Europe att cirka 60 % av mindre företag som störs av direkta eller indirekta kostnader och konsekvenser i mer än nio dagar går i konkurs.

Mer information

Med tanke på att byggnadsindustrin ligger på förstaplats i fråga om industriolyckor, blir det uppenbart att investeringar i hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är meningsfullt på flera plan.

Konsekvenserna av olyckor och hälsoproblem är omfattande

Om hälsa och säkerhet är något som ännu inte prioriteras inom ditt företag, kommer här några övertygande argument för varför det borde det! Förutom den uppenbara inverkan på den skadade arbetstagaren, har bristande hälsa och säkerhetsrutiner konsekvenser på flera andra plan: produktivitet, hälso- och säkerhetsbestämmelser, och dessutom kan företaget skadas på ett emotionellt plan och få dåligt anseende.

Olyckor och bristande hälsa kan ha negativ inverkan på företagets produktivitet och ekonomiska prestanda. Varför?

• Den drabbades frånvaro

• Avbrott i produktionsprocessen

• Omorganisation och/eller extra arbete

• Ersättning av material/utrustning som skadats

• Förlust av order/kunder

• Administrativt arbete i samband med olycksfallsanalyser

• Rekrytering och extra löneutbetalning för tillfällig personal

• Ökade försäkringspremier

 

Samtidigt har bristande hälsa och säkerhet immateriella konsekvenser som påverkar drabbade, kolleger och i slutändan företaget överlag:

• För den drabbade: Personliga följder av skadan

• För kollegorna: Ångest, missnöje med jobbet och oro, i synnerhet om problem som rör hälsa och säkerhet uppstår ofta

• För företaget: Anseendet och arbetsmiljön riskerar att skadas

AUVA - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Österrikes allmänna olycksfallsförsäkringsanstalt) har funnit att snittkostnaden för en olycka inom byggbranschen överskrider 30.000 euro. Men om vi bortser från de ekonomiska konsekvenserna – är det verkligen möjligt slå fast hur mycket en människas hälsa får kosta? Varje omtänksam arbetsgivare vill ju att de anställda ska komma hem säkert efter en dag på jobbet, eller hur?

Fördelarna med ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen

För att förbättra rutinerna kring hälsa och säkerhet på ert företag bör ni investera i ett program för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Genom att göra det, vidtar ni aktiva åtgärder i hanteringen av risker i arbetsmiljön.

När fokus läggs på systematiskt arbetsmiljöarbete, kommer konsekvenserna från olyckor och bristande hälsa som nämns ovan att ha positiva effekter. Nedan följer en sammanfattning från Internationella arbetsorganisationen (ILO) av vilka påtryckningsmedel som behövs för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska ge resultat:

  • Implementering av förebyggande och skyddsåtgärder utförs på ett effektivt och sammanhängande sätt
  • Relevanta riktlinjer fastställs
  • Åtaganden görs
  • Risker och faror på arbetsplatsen utvärderas och övervägs
  • Ledning och anställda bjuds in att delta i processen

När det gäller arbetsmiljöarbetet används utbildning och träning i stor utsträckning, liksom viktiga förebyggande åtgärder. Nästa artikel om ”Utbildning i hälsa och säkerhet” kommer att undersöka viktiga faktorer för att få ut mesta möjliga av ditt utbildningsprogram.

Våra nyckelinitiativ relaterat till hälsa, säkerhet och miljö

Teknologi och produkter

Utvecklade med produktivitet, säkerhet och miljön i åtanke

Mer
Hilti service

Tjänster

Som ökar användarnas hälsa-, säkerhet och produktivitet

Mer
Hilti occupational Health and Safety

Arbetsmiljö som arbetsgivare

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till de anställda

Mer

Miljöarbete

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till miljön

Mer

Dela