Occupational Health and Safety

Vårt arbetsmiljöarbete och ansvar mot våra teammedlemmar

För en hälsosam livsstil bland våra anställda

Vårt ansvar som arbetsgivare

Vi ser det som vårt ansvar att erbjuda attraktiva arbetsförhållanden för våra anställda. För oss innebär det att erbjuda en arbetsplats som är trygg och säker både fysiskt och psykosocialt och där satsningar på mångfald och jämställdhet står högt på agendan. Vidare vill göra det möjligt att ha balans mellan karriär och familjeliv, samt erbjuda möjligheter att arbeta flexibelt. Vi har även ett ansvar för våra medarbetares hälsa och därför är friskvård och våra förmåner kopplade till fysisk aktivitet ett viktigt område för oss. Om medarbetarna trivs på Hilti Svenska och har passion för sitt arbete skapar det en fantastisk grund för att vi ska lyckas med affärerna också.

Varje anställd är en entreprenör

Hilti Svenska strävar efter att vara en högpresenterande arbetsplats som sam - tidigt är en plats för positiv inställning. Vi vill ge våra medarbetare en hög grad av självbestämmande där de får tänka med entreprenörsanda, använda gott omdöme, ta eget ansvar och ha frihet att fatta beslut. Våra medarbetare ska känna att de är uppskattade, betrodda och får möjlighet att agera så att de kan göra sitt bästa och lyckas, trygga i vetskapen om att vi stöttar dem hela vägen. För att uppnå detta är det vårt ansvar att ge alla våra medarbetare regelbunden personlig coachning och årlig återkop - pling på sina arbetsprestationer i en professionell utvärderingsprocess. Medarbetarna ska ha möjlighet att utvecklas i sina roller, och vi följer och uppmärksammar deras resultat och framgångar under tiden. Som arbetsgivare är det vårt ansvar att investera i utbildning och följa våra medarbetares karriärsutveckling med genuint intresse.

Friskvård

Medarbetarnas hälsa är viktig för oss på Hilti Svenska och vi är övertygade om att fysisk aktivitet leder till goda arbetsprestationer. Vi satsar därför mycket på friskvård, och vi vill erbjuda alla medarbetare en möjlighet att kunna motionera och utöva aktivitetet som bidrar till bättre välmående. Under 2017 gjordes en översyn av vårt förmånspaket, och flera av våra friskvårdsrelaterade förmåner uppdaterades och förbättrades. Vi vill framöver årligen utvärdera att vi har ett konkurrenskraftigt friskvårdpaket att erbjuda våra medarbetare. Hos Hilti Svenska erbjuds alla medabetare ett friskvårdsbidrag på 4000 kr per år, och det är även möjligt att träna en timme i veckan på arbetstid.

Företagshälsovård

Hilti Svenska tar hjälp av företagshälsovården Runstenen som även hjälper oss att utbilda alla chefer i bland annat ergonomi, organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö, rehabilitering samt risker på arbetsplatsen.

Flexibilitet

Som företag vill vi ge förutsättningar för alla medarbetare att ha balans mellan arbete och privatliv, oavsett fas i livet. Under 2017 har vi arbetat fram ett flexibilitetsprogram som bland annat ger medarbetarna ytterligare möjlighet att arbeta på distans, ta tjänstledigt samt arbeta deltid.

Vårt arbete med mångfald och inkludering

Hilti Svenska arbetar långsiktigt och aktivt med att öka mångfald och inkludering i företaget. Vi är övertygade om att en demografiskt heterogent sammansatt grupp individer leder till ett bredare perspektiv och öppnar upp för nya möjligheter. Våra team som har större mångfald med olika åldrar, kön och bakgrund upplever att det berikar med olika idéer, erfarenheter och kompetenser. Det innebär att vi som företag i en högre takt kan utvecklas individuellt, organisatoriskt och affärsmässigt.

Jämställd rekrytering

Hilti Svenska verkar i en mansdominerad bransch och vi strävar därför särskilt efter att attrahera fler kvinnor till organisationen. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vi anställer och utvecklar kvinnor och män jämlikt.

Lika lön för lika arbete

Lika lön för lika arbete är en självklarhet och varje år i löneöversynen jämför vi hur lönen ser ut för kvinnor respektive män i företaget. Att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att få en rättvis kompensationen, för en likvärdig arbetsprestation, är en självklarhet för oss.

För mer information se vår karriärportal

Teknologi och produkter

Utvecklade med produktivitet, säkerhet och miljön i åtanke

Mer
Hilti service

Tjänster

Som ökar användarnas hälsa-, säkerhet och produktivitet

Mer
Hilti occupational Health and Safety

Arbetsmiljö som arbetsgivare

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till de anställda

Mer

Miljöarbete

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till miljön

Mer

Dela