Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Programvarufunktioner

Minska mängden tid som behövs för dimensionering av ankarskenor

Beräknings- och modelleringsprogrammet för ankarskenor PROFIS Anchor Channel är konstruerat för att hjälpa dig producera mer korrekta infästningspunkter i betong med ankarskenor på kortare tid. Infästningsberäkningarna stöds av de mest uppdaterade modelleringsreglerna och -förordningarna.

Enhetligt program för ökad produktivitet

Slutför dina beräkningar och välj en infästningslösning utifrån rekommendationerna baserat på de beräknade scenarierna. Programmet kan sedan generera en dimensioneringsrapport, inklusive formler, norm- och godkännandereferenser och ankarskenspecifikationer.

Förbättra precisionen

Infästningsberäkningar för nästan alla slags scenarier, inklusive seismiska och dynamiska laster, baseras på anpassade och förgodkända parametrar i enlighet med regionala byggnadsnormer. Du kan beräkna ankarskensystem enligt olika dimensioneringsregler och -belastningar i enlighet med ICC-ES AC232, ACI 318-08, 318-10, 318-11 och ACI 349.

Lös komplexa scenarier med Hiltis konstruktionsmetod

Hiltis dimensioneringsmetod bidrar till att lösa detaljerna kring ankarskenor som inte finns inkluderade i standardmässiga dimensioneringsguider, vilket gör att du kan ta fram mer effektiva lösningar för komplexa ankarkombinationer.

Förenkla övergången till infästning med ingjutna ankarskenor

Detta program gör det enklare att byta från dimensionering med traditionella alternativ. Jämfört med traditionella ingjutningstekniker kommer ankarskenor att hjälpa dig att spara in tid på utbildad arbetskraft då de inte kräver någon svetsning. Dessutom kan ankarskenor förkorta installationstiden per anslutning, förbättra säkerheten på arbetsplatsen samt höja den strukturella tillförlitligheten.

Specialistsupport finns tillgänglig från Hilti

Ditt lokala Hilti-team specialiserade på ankarskenor står redo att tillhandahålla ytterligare information och vägledning vid dimensionering.

Teknisk data

Konsultering och support

DIMENSIONERING AV ANKARSKENOR

Hilti PROFIS Anchor Channel

Få tillgång till Hiltis expertkunskaper om ankarskenor när du konstruerar fasader, hisschakt och i andra användningsområden där ankarskenor används.

Hilti PROFIS Anchor Channel bygger på flera olika dimensioneringsmetoder. Internationella byggregler som ACI, EOTA, CEN, SA-TS101 ingår i programmet, såväl som Hiltis egna dimensioneringsmetoder som bygger på över 60 års expertkunskaper inom infästning och forskning.

Hilti PROFIS Anchor Channel hjälper dig att spara tid:

• Hitta rätt lösning snabbare med hjälp av den geometriska justeringsfunktionen som finns i Hilti PROFIS Anchor Channel

• Optimeringsfunktioner hjälper dig att hitta rätt lösning för din applikation.

• Du kan också lägga till egna mallar för standardberäkningar

Hilti PROFIS Anchor Channel används över hela världen och har använts för att dimensionera viktiga och bärande delar i stora byggprojekt och skyskrapor i Hongkong, Kina, Mellanöstern och USA.

Om du behöver hjälp erbjuder vi också support från Hiltis ingenjörer.

Arbetar med ett extra komplicerat eller innovativt byggprojekt kan våra globala ingenjörer hjälpa dig. De kan gå igenom olika aspekter av projektet tillsammans med dig och ge råd om säker användning av Hiltis ankarskenor och lösningar.

LADDA HEM PROFIS ANCHOR CHANNEL

Du kan kostnadsfritt få tillgång till Hilti PROFIS Anchor Channel här på Hilti Online. Det är bara att registrera sig eller logga in.

HILTIS TEKNISKA AVDELNING

Behöver du hjälp med dina beräkningar, finns vårt team redo att hjälpa dig. För mer information, kontakta Hiltis ingenjörsteam.