DIMENSIONERING AV SEISMISK LAST

Infästningar i seismiska områden

Jordbävningar är mycket vanligare än vi tror och inträffar dagligen över hela världen.

I värsta fall kan de innebära att många människor mister livet, men de kan också medföra stora skador på byggnader och på landets ekonomi.

Allt detta kan begränsas med rätt dimensionering av konstruktioner och specifikationer för seismiska byggnadslösningar.

Det är viktigt att se till seismiska konstruktionslösningar både för bärande och icke bärande element i en byggnad, eftersom undersökningar visar att icke bärande system i kommersiella byggnader drabbas värst vid en jordbävning.

Kostnader för reparationer till följd av jordbävning

Please enter alternative text here (optional)

HUR INFÄSTNINGAR PÅVERKAS VID EN JORDBÄVNING

Please enter alternative text here (optional)

Jämfört med statiska förhållanden kan seismiska ha en betydande påverkan på infästningens prestanda och kapacitet.

Sprickans bredd i betongen kan vara upp till 0,8 mm vid ett seismiskt utbrott enligt ETAG001, som stöds av omfattande undersökningar.

ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR UTMANINGAR I SEISMISKA OMRÅDEN

Hilti forskar på byggkonstruktioner som ska vara motståndskraftiga mot jordbävningar

Vår kunskap kan ge dig större säkerhet i seismiska zoner.

VÅRA INFÄSTNINGAR TESTAS ENLIGT SEISMISKA REGELVERKET

Please enter alternative text here (optional)

Det finns redan regelverk på plats för att bestämma vilka infästningar som ska användas i seismiska områden.

EOTA TR045 anger tydligt att de flesta applikationer endast tillåter användning av infästningssystem i kategori C2 för seismiska områden.

På Hilti tillverkar vi en mängd olika infästningar, som uppfyller gällande regler och klarar kraven för seismisk kategori C2.

INFÄSTNINGAR MED ETA-GODKÄNNANDE FÖR SIESMISKA LASTER

Please enter alternative text here (optional)

HUR DIMENSIONEAR JAG INFÄSTNINGAR FÖR SEISMISKA FÖRHÅLLANDEN?

design anchor fasteners for seismic zones

Våra ingenjörer kan ge dig teknisk support vid dimensionering av infästningar - kontakta vår ingenjörsavdelning för mer information.

Eller så kan du använda vår programvara Hilti PROFIS Anchor för dimensionering av dina infästningar och erhålla relevanta rapporter för specifikationer.

Vår programvara PROFIS Anchor utför seismiska beräkningar enligt EOTA TR 045. Detta ger dig tre lösningar för infästning av fotplåt i seismiska områden:

Dimensionering för last

Infästningen är utvecklad för den kraft som motsvarar vad som krävs för flyttning av en duktil konstruktion, eller den maximala kraft som kan överföras av fixturen eller det tillhörande elementet.

Dimensionering för elasticitet

Infästningen är dimensionerad för maximal belastning under antagande att infästningen och byggkonstruktionen kommer att uppföra sig elastiskt.

Dimensionering med krav på duktil infästning

Dimensionering för duktilt brott kräver en infästning som klassificeras som duktil. Detta tillvägagångssätt är också användbart vid belastningsfall där bestämmelser kräver att stålbrott alltid är dimensionerade.

Vi har även lanserat Hilti SOFA-metoden i PROFIS Anchor för att täcka mer än EOTA TR 045 och hjälpa dig att hitta tekniska lösningar, som är baserade på Hiltis forskningsresultat.

Dela