Sex byggtrender 2022

Ännu ett år har gått och byggbranschen växer igen. Om det är något vi har lärt oss under de senaste åren är det att framtiden verkligen är oförutsägbar. Vem vet egentligen vad 2022 kommer att föra med sig? Men när vi blickar fram i det nya året är vi övertygade om att våra kunder kommer att fortsätta att lyckas oavsett vilka utmaningar de står inför.

 

Så vad tror vi att 2022 kommer att bjuda på? 
Här är 6 trender inom byggbranschen som vi har förutspått för de kommande 12 månaderna.

1. LÖSNING FÖR DIGITAL UTSÄTTNING

Digital utsättning med Hilti PLT 300 utsättningsverktyg i närbild och en byggarbetare på avstånd som sätter en punkt

Vi vet hur viktigt det är med produktivitet i byggbranschen - tid är pengar! Verktyg som kräver en mindre arbetsbörda och som kan automatisera manuella arbeten står högst upp på listan när det gäller att vinna tillbaka tid, så det är ingen överraskning att avancerade utsättningsverktyg blir alltmer populära.

Hilti PLT 300
kan till exempel göra utsättningar upp till 500 punkter per dag med bara en person på arbetet - jämfört med traditionella metoder där två erfarna utsättare snittar cirka 150 punkter per dag. Detta frigör arbetskraft till att utföra andra uppgifter, och dessutom i högre tempo. Onekligen vinner man på högre produktivitet och därför förutspår vi ett större införande av dessa verktyg under 2022.

2. CIRKULARITET

Cirkularitet, eller cirkulär ekonomi som det också kallas, tar hänsyn till verktygets hela livscykel - från designstadiet till produktion och reparation. I takt med att fler människor blir alltmer medvetna om miljöfrågor är det inte längre acceptabelt att kasta ett verktyg när det slutar fungera. Med en cirkulär ekonomi ligger fokus på att tillverka hållbara verktyg som inte bara håller länge utan också kan återanvändas och återvinnas. 

Detta påverkar i sin tur hur verktygen byggs, vad de tillverkas av och hur verktygen säljs till kunderna. Hyra eller prenumerera på verktyg är särskilt attraktivt förslag som gör det möjligt för byggföretag att äga verktyg vid behov och som lämnas tillbaka när kontraktet löper ut - där verktygen och delarna sedan återanvänds, repareras eller återvinns av experter. Vårt erbjudande för Fleet Management har visat sig vara populärt både ur ett miljöperspektiv och smidighet. I takt med att miljöhänsynen ökar är det troligt att verktygstillverkarna kommer att följa med i utvecklingen och erbjuda mer miljömedvetna produkter och tjänster.

3. ROBOTTEKNIK

Please enter alternative text here (optional)

I takt med att arbetsplatserna digitaliseras är det bara en tidsfråga innan robotar integreras fullt ut för att stödja arbetstagarna och öka produktiviteten. Robotar är inte avsedda att ersätta kvalificerad arbetskraft, utan erbjuder i stället många fördelar som kan komplettera nuvarande arbetssätt. 

Hilti Jaibot är till exempel en halvautonom borrrobot som kan utföra repetitiva installationer i tak med större noggrannhet och hastighet än människor. Detta sparar inte bara tid och pengar åt byggföretag, utan avlastar också arbetare som potentiellt skulle kunna skada sig själva när de utförde arbete över tak. Även om byggrobotar fortfarande är en relativt ny innovation som kan verka skrämmande, förutspår vi ett kulturellt skifte år 2022 när branschen fortsätter att gå mot digitalisering och automatisering. 

4. Gör det själv

Vi kanske inte behöver stanna hemma längre, men det betyder inte att hemförbättringarna har upphört. Eftersom bostadsmarknaden fortfarande blomstrar är det faktiskt fler människor än någonsin som flyttar och renoverar sina hem - något som förväntas fortsätta långt in i 2022. Även om det rör sig om mindre projekt är det goda nyheter för professionella hantverkare som specialiserar sig på mindre entreprenader. För dem som vill uppdatera sin utrustning under det nya året är Hilti BX3 bultpistol och vår SD 5000-A22-gipsskruvdragare idealiska. 

5. DAMMHANTERING

Please enter alternative text here (optional)

Byggbranschen är inte längre blind för farorna med damm, särskilt vid inandning av de minsta dammpartiklarna. Arbetsmiljöverket har föreskrivit regleringar för arbeten som ger upphov till kvarts och stendamm. De allra minsta partiklarna i kvartsdammet kan tränga ner djupt i lungorna och orsaka KOL, det är dessutom cancerframkallande. Föreskrifterna måste följas av både arbetsgivare och personalen som utför arbetet. 

För att bekämpa de skadliga effekterna av damm har dammsugare och verktyg för dammhantering stadigt ökat i popularitet under många år. Med rätt utrustning får man praktiskt taget dammfri miljö oavsett arbetsmoment. Att ta bort damm automatiskt sparar tid jämfört med traditionella metoder som att använda en utsugsfläkt eller manuella efterarbeten. För produktiviteten är det en självklarhet och vi förutspår kommer att spridas långt och brett under 2022.

6. HÄLSO- OCH SÄKERHETSFUNKTIONER PÅ VERKTYG

Precis som mer hållbara material beaktas vid utformningen av nya verktyg finns det en rad hälso- och säkerhetsfunktioner som hjälper till att skydda och förhindra att arbetare skadar sig själva. Vår Hilti Active Vibration Reduction (AVR) innovation, till exempel, minimerar exponeringen för verktygsvibrationer med upp till två tredjedelar - vilket minskar risken för skador på nerver, senor, muskler, ben och leder. 

Det finns  produktivitetsfördelar eftersom arbetarna kan använda verktyg som till exempel bilningsmaskinen 
TE 1000-AVR under en hel 8-timmars arbetsdag innan de når HSE-exponeringsgränserna. På samma sätt hindrar vår Hilti Active Torque Control-teknik (ATC) verktygskroppen från att snurra okontrollerat om borrkronan fastnar, vilket gör verktyget mycket säkrare att använda. Eftersom hälsa och säkerhet fortsätter att ha högsta prioritet i hela byggbranschen råder det ingen tvekan om att den här typen av funktioner kommer att bli normen under 2022 och framåt.

Oavsett vad det nya året för med sig kan vi inte vänta på att få se alla nya tjänster och produktinnovationer som kommer att stödja och hjälpa ditt företag att växa.

 

För att hålla dig uppdaterad om de senaste lanseringarna från Hilti, se till att regelbundet besöka sidan Senaste nytt.

Dela