Vilka är de fem trenderna inom byggindustrin 2020?

Fem trender inom byggindustrin 2020

Under de senaste decennierna har tekniken öppnat vägar för stora förändringar i många branscher. Från Uber i taxibranschen till Netflix i hyrfilmsbranschen. Och det finns inget som tyder på att teknikutvecklingen kommer att gå långsammare framöver. Det finns däremot en bransch som anses vara den minst digitaliserade i världen - byggbranschen. 

Men vi kan se ljuset i tunneln. Vår bransch befinner sig i ständig utveckling och vi har sett alla typer av tekniska innovationer som vuxit fram de senaste åren. De har utvecklats för att möta de vanligaste problemen och utmaningarna som byggarbetare utsätts för i sina jobb varje dag. 

Eftersom 2019 snart är över och vi är på väg in i ett nytt decennium finns det inget bättre tillfälle än att just nu titta på trenderna för byggindustrin 2020.

1. Kan tekniken med drönare snabba på arbetet på byggarbetsplatserna?

Som nämnts tidigare så är drönare en av de hetaste trenderna på senare år. Det ser ut som om drönare har kommit för att stanna. Inom byggbranschen är bristen på arbetskraft en av de största utmaningarna för entreprenörerna. Detta har gjort att företag har börjat använda drönare som ett verktyg i byggarbetet. Dessa obemannade, flygande farkoster, utrustade med kamera, kan övervaka utvecklingen av ett byggprojekt från mer än 100 meters höjd och samla in relevanta uppgifter. 

Det unika med dem är att de på ett effektivt sätt kan nå fram till avlägsna platser, undersöka platser, genomföra säkerhetsinspektioner och mycket annat. Att kunna samla in dessa uppgifter på bråkdelen av den tid det tog  att göra detta med tidigare metoder betyder att bygget snabbas på, något som inte ska underskattas för en bransch som ofta drabbas av tidsförseningar. Och eftersom detta är ett nytt koncept  ska vi inte heller glömma att priserna på drönare hela tiden sjunker, vilket kommer att leda till en ökad användning i framtiden.

2. Samarbete kan spara tid och pengar

Digitalisering förändrar inte bara städer, det förändrar också sättet byggföretagen driver sin verksamhet. Man kan säga att branschen kan hoppa på tåget med teknikutveckling genom att snabbt införa helt ny teknik för att öka säkerheten, minska driftskostnader, erbjuda innovativa lösningar till sina kunder och hitta konkurrensfördelar med realtidskunskap som kan ändra resultatet av ett projekt.  

Ett sätt på vilket företag kan göra detta är genom molnsamarbete - ett sätt att dela datafiler genom användning av molntjänster. Molnlösningar hjälper till att koppla ihop projektteam och projektfaser. Detta skapar ett säkert och tillförlitligt samarbete, där alla kan utnyttja samma data, vilket leder till  bättre kommunikation och färre misstag.

3. Lösningar genom augmented reality (AR)

Precis som med drönare är augmented reality (AR), eller förstärkt verklighet, inget nytt men det som man kan få ut av det är nytt. Allt fler företag använder Business Information Modeling (BIM) med förstärkt verklighet för att skapa liv i  3D-ritningar. Genom att ladda upp en BIM-modell till ett AR-program och använda AR-glasögon kan byggarbetare vandra runt i en planerad byggnad i full skala. Detta är en viktig faktor för att skapa större förståelse och kontroll över vad som behöver göras innan man slår i den första spiken i ett byggprojekt. 

I grunden lägger AR ut ett digitalt informationslager i betraktarens synfält, vilket en virtuell verklighet inte kan göra. Eftersom den digitala modellen har lagts över den aktuella platsen kan byggarbetarna till exempel se delar av byggställningen så som den ska installeras. De kan sedan bedöma hela konstruktionen och bestämma om någon förstärkning eller förändringen behövs. 

Internet of things håller på att förändra data i byggbranschen

En av de växande trenderna i byggbranschen är IoT eftersom denna teknologi kan hjälpa till att öka byggarbetarnas säkerhet, förbättra underhåll och verktygsspårning. IoT betyder egentligen enheter som är anslutna till internet och delar data med varandra. 

Naturligtvis kan "enheter" betyda vad som helst, så här pratar vi inte bara om datorer och smartphones som vi historiskt sett är vana vid är internetanslutna, utan alla typer av föremål som har utrustats med ett chip för att samla in och överföra data över nätet. Det kan vara allt från hushållsapparater som tvättmaskiner, kylskåp och hårtorkar till alla andra typer av maskiner. Information som samlas in via sensorer ökar inte bara effektiviteten och säkerheten utan lägger också grunden för förmågan att utnyttja stordata - maskinlärning och artificiell intelligens.  Detta kan sedan vara till hjälp i planeringen av framtida projekt och göra det möjligt för byggarbetare att ta fram mer exakta prognoser för varje aspekt av projektet, från ekonomi till resurskrav.

5. Självläkande betong - hur fungerar det?

På en byggarbetsplats är det nästan helt otänkbart att du inte skulle komma i kontakt med betong. Det är ett fantastiskt material, som kan användas till mycket, men det kan försämras med tiden. Det kan torka ut, spricka och försvagas under årens lopp. Med tanke på att det är en av de vanligaste produkterna i branschen är idén med ett "avancerat material" ett gigantiskt steg, som kan spara massor av tid. 

Förutsättningen är att självläkande betong reparerar sig själv när det möter luften, och vattnet som sedan blandas producerar ett yttre, skyddande lager. Man räknar med att år 2030 kommer vi att använda 5 miljarder ton av detta avancerade material inom byggbranschen. Därför är det inte otänkbart att självhelande betong kommer göra sällskap med exempelvis målarfärg med nanoteknologi på vägar, byggnader och småhusbebyggelse i din närhet  inom kort. 

Dela