HÄLSA OCH SÄKERHET

Vi är med och gör byggarbetsplatserna säkrare och mer produktiva

Health and safety at Hilti

KONSTRUERAD FÖR ATT VARA ERGONOMISK OCH FÖR ATT FÖREBYGGA OLYCKOR

Vi vet hur farliga byggarbetsplatser kan vara, exempelvis vid arbete på högre höjd eller i svåråtkomliga hörn.

Därför gör vi verktyg som bidrar till att förhindra olyckor och skydda dem som arbetar med verktygen. Det gör arbetsplatsen säkrare men sparar också tid och håller uppe produktiviteten så att byggprojekten blir klara i tid.

Vår innovativa teknik är utarbetad för att hantera:

Hilti dust removal system (DRS) TE DRS-Y

Damm

Våra dammreduceringssystem (DRS) suger effektivt upp dammet vid källan. Vi erbjuder också alternativa arbetsmetoder, till exempel direkt fästteknik som är praktiskt taget dammfri.

Mer information

Hilti active vibration reduction (AVR) TE 1000-AVR breaker

Hand–arm-vibrationssyndrom (HAVS)

Hiltis aktiva vibrationsreducering (AVR) minskar vibrationerna med upp till två tredjedelar jämfört med konventionella verktyg. Tekniken bidrar också till att undvika andra hälsoproblem och gör att det går att arbeta med verktygen under längre tid.

Hilti TE 6-A36 rotary hammer

Arbete på högre höjd

Arbete på högre höjd är en av de vanligaste skadeorsakerna i byggbranschen. Våra system kan bidra till att motverka detta, till exempel Hiltis aktiva vridmomentskontroll (ATC), batteridrivna verktyg, DX förlängningsverktyg, snabba bajonettmonteringssystem, skensystem och Hiltis laserverktyg för mätning och uppriktning.

Hilti SID 8-A22 impact driver

Ergonomiska produkter

Alla våra produkter är gjorda för att vara ergonomiska.

Hilti TE 60-ATC combihammer

Ljud- och bullerreduktion

Buller på byggarbetsplatsen medför risk för hörselskador och vi arbetar kontinuerligt för att minska ljudnivån hos våra verktyg och tekniker

UTBILDNING OCH TJÄNSTER INOM HÄLSA OCH SÄKERHET

Hilti health and safety trainings

Vi erbjuder också flera olika utbildningar inom hälsa och säkerhet som är skräddarsydda efter era behov på arbetsplatsen.

Våra utbildningar är interaktiva och praktiska. Vi kan också lägga in demonstrationer av våra egna tekniker, till exempel jämföra våra dammreduceringsprodukter med andra mer dammintensiva tekniker.

Hilti advanced layout training onsite

INTERNATIONELLA STANDARDER FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ BYGGARBETSPLATSER

Hälsa och säkerhet är mycket viktigt för oss på Hilti. Vi utvecklar våra tekniker för att våra kunder ska kunna arbeta säkert – och samtidigt vara produktiva.

Men vi är också övertygade om att internationella standarder för hälsa och säkerhet behövs för den globala byggbranschen.

Därför arbetar vi tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och ledande branschorganisationer för att skapa gemensamma riktlinjer och målsättningar.

Vi har gått med i ENCORD, ett stort nätverk med europeiska byggföretag, forskningsinstitut och utvecklare, som är en fantastisk plattform för att diskutera och lansera nya sätt att göra byggarbetsplatserna säkrare.

Vi har också startat HSE Manager Conference, en gemensam plattform för byggbranschen, där vi kan utbyta erfarenheter, bästa praxis och diskutera våra kunders behov.

MER OM FÖRETAGETS ANSVAR

Hilti social responsibility

SOCIALT ANSVAR

Mer information
Hilti team members

VÅRA MEDARBETARE

Mer information
Hilti core purpose and values

MÅL OCH VÄRDERINGAR

Mer information

Dela