Kontrollera damm med Hiltis expertkunskap

Hiltis "Dust Research Center" har gett oss internationella standarder som EN 50632 och utvecklar branschledande dammreduceringssystem

Hilti Dust Expert testing cutting tools at the Dust Research Center in Germany

I vår nyligen utgivna artikel ”Hur man reducerar damm” undersökte vi olika åtgärder som hjälper reduceringen av dammexponering. Sedan 90-talet, har Hilti utvecklat stor kompetens inom området för vad vi kallar 'praktiskt taget dammfria arbetsmiljöer'.

Hilti har sitt eget dammforskningscenter i Tyskland där man utför alla slags mätningar och analyser. Hiltis egna dammexperter deltar i att aktivt utveckla relevanta standarder såsom EN 50632. Som en följd, har Hilti utvecklat en brett utbud av dammkontrollösningar för byggbranschen.

Vad gör ett dammforskningscenter?

Hiltis dammforskningscenter spelar en central roll i försäkra att Hiltis verktyg är optimerade för att kontrollera förekomsten av damm. Hos Hilti innebär detta att dammoptimering för verktyg sträcker sig över hela utvecklingsprocessen, och börjar redan vid designstadiet.

Nyligen granskades dammfoskningscentret i Tyskland av den brittiska arbetsmiljömyndighetens laboratorium . Man bekräftade att Hiltis testlabb uppfyller alla stränga krav (du kan läsa hela granskningen här).

Saunders som granskade dammforskningscentret, kommenterade Hiltis metod att angripa dammet med följande ord: ”Det är uppenbart att extraktionsfunktionen inte tillsattes till verktyget i efterhand; utan att den har varit en integrerad del av verktygsdesignen från ett tidigt skede.”

Computational Fluid Dynamics image of an angle grinder.

Men låt oss gå tillbaka till de olika uppgifter som våra dammforskare har. Dammforskningscentret har en viktig rådgivande funktion gentemot utvecklingsteamen som omfattar samtliga steg i produktutvecklingsfasen. Eftersom Hilti erbjuder hela systemkedjan för dammkontroll (från insatsen till dammsugaren), kan vi optimera varje komponent och gränssnitt.

Våra dammforskare tillämpar även simulering genom Computational fluid dynamics (CFD), eller på svenska: beräkningsströmningsdynamik. Detta är en teknik som gör det möjligt att förutsäga dammflödesprofiler inuti höljet på Hiltis verktyg, vilka därefter framställs som prototyper och testas av Hilti. Ett exempel på en CFD-bild ser du här till höger.

Att stödja produktutvecklarna med expertkunskaper är en del av jobbet. Forskarna mäter också mängden damm som genereras av Hiltis verktyg och analyserar andelen inhalerbart och respirerbart damm som produceras. Dessa mätningar genomförs i enlighet med EN 50632. 

Vad är EN 50632?

EN 50632 är den norm som standardiserar dammätningsprocedurer för leverantörer av motordrivna el-verktyg. Den första delen av standarden tar upp de allmänna testkraven. Den andra och tredje delen tar upp kraven på dammätningar av särskilda verktygstyper.

Kommer ni ihåg våra upptagna dammexperter i forskningscentret? De är även representerade i den så kallade standardiseringskommittén. På detta vis spelar Hilti en aktiv roll i att utveckla relevanta standarder som stödjer förbättrad dammkontroll i branschen. Hilti deltog således aktivt i att utvecklandet av EN 50632. 

Hur mäter våra experter dammexponeringen från verktyg?

Genom att tillämpa EN 50632 kan resultat från olika leverantörer jämföras. En specifikation är att filter som används för provtagning vägs i förhållanden med kontrollerad fuktighet med hjälp av en våg med en noggrannhet på 0,01 mikrogram – en nödvändig, men dyr investering (Hiltis gravimetriska mätutrustning kostar exempelvis EUR 11 000). Standarden kräver också att verktyget används i en timme och att operationen upprepas tre gånger, varefter man tar snittet från de tre insamlade dammproven.

Hilti Dust Expert testing cutting tools at the Dust Research Center in Germany

Har du någonsin undrat hur dessa mätningar utförs i verkligheten? Här presenteras den utrustning som dammforskningscentret använde för att utföra dammätningen.

Hilti Dust Expert testing cutting tools at the Dust Research Center in Germany

Hiltis lösningar för dammkontroll under arbetet

Idag kan samtliga av Hiltis el-verktyg för arbete på betong anslutas till dammsugare eller specifika dammborttagningssystem (även kallade DRS i Hilti-världen). Vid dammkontroll, är det nödvändigt att hela systemet kring handhållna el-verktyg och dammsugare fungerar bra ihop. Ett system är harmoniserat när el-verktyg, borrbits, skivor, blad och andra tillbehör har matchats för att maximera mängden damm som avlägsnas vid källan, och sedan effektivt samlas upp i dammsugaren.

På Hilti har vi mer än 250 000 kundkontakter varje dag. Detta innebär att vi lär oss mycket om våra kunder, deras tillämpningar och deras specifika behov. När det gäller dammkontroll erbjuder Hilti inte bara olika dammtekniker, utan stödjer även sina kunder att utbilda yrkesarbetare om farorna med damm.

De fyra komponenterna i Hiltis dammreduceringssystem.

o   Konstruktionsdesign: 

 • luftturbulens och luftflöde definieras exakt av den speciella formen och designen hos konsumtionsprodukten
 • Inbyggda DRS-luftkanaler extraherar dammet direkt vid källan för bästa möjliga dammborttagning

o   Verktygsdesign

 • Avancerad ergonomisk design fångar dammet i samma stund som det genereras och stoppar det vid källan
 • Optimerat luftflöde inuti verktygets inbyggda dammborttagningskåpa – avlägsnar en maximal mängd damm från arbetsytan genom dess optimala placering
 • Dammreduceringens effektivitet förlänger livslängden hos verktyg och förbrukningsartiklar, och förbättrar skärprestandan

o   Tillbehör

 • Extremt robusta och tåliga
 • Nyckellösa snabbkopplingssystem
 • Dynamiskt luftflödessystem av tvåkammartyp
 • Användningen av DRS (Hiltis Dust Reduction System) minskar det inhalerbara dammet med upp till 98 % vid mejsling och 99 % vid borrning och spårning, samtidigt som den reducerar respirerbara dammet med upp till 99 % i samma arbetsmoment

o   Hilti dammsugare

 • Kompakta och lätt att hantera, tömma och transportera
 • Kombinationen av en liten, mobil och robust dammsugare med kontinuerlig hög sugförmåga
 • Konstant prestanda genom reverseringar av luftflödet inuti systemet som blåser filtret rent var 15 sekunder

Läs mer om damm i våra tidigare artiklar ”Varför ska jag bry mig om damm?” och ”Hur man undviker damm”.

Våra nyckelinitiativ relaterat till hälsa, säkerhet och miljö

Teknologi och produkter

Utvecklade med produktivitet, säkerhet och miljön i åtanke

Mer
Hilti service

Tjänster

Som ökar användarnas hälsa-, säkerhet och produktivitet

Mer
Hilti occupational Health and Safety

Arbetsmiljö som arbetsgivare

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till de anställda

Mer

Miljöarbete

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till miljön

Mer

Dela