Hilti fire testing

Säkerhet vid brand

EAD dimensioneringsriktlinjer och juridiska krav för rör-, el- och ventilationsstöd

Brandutmaningen: skapa tid för utrymning

En av de viktigaste övervägandena vid utformning av brandklassade supportsystem för rör, el och ventilation är att ge människor tillräckligt med tid för att komma ut säkert i händelse av brand. De få befintliga riktlinjerna för regelverk, till exempel europeiska bedömningsdokument (EAD), fokuserar på hur länge installationer i tak måste behålla sin strukturella integritet när de står inför intensiv värme.

Visste du att...

3.8 m

Bränder inträffar
per år globalt

Kollapsande undertak, blockerade utrymningsvägar och skadade inomhus- och utomhustrappor är orsak till många av dessa offer. När rör- och serviceinstallationer inte är konstruerade med brandsäkerhet i åtanke kan de extremt snabbt förvandlas till faror efter att en brand brutit ut. De tusentals osynliga rören, kanalerna, kablarna och skenorna som sitter i taket sönderdelas av hettan, faller slutligen till marken och blockerar utrymningsvägarna.

Bränder sprider sig normalt genom en byggnad på bara 5 minuter

Hilti fire testing curve

Allteftersom temperaturen snabbt stiger, börjar stålet i rörstödsystemet att försvagas.

Hilti MEP supports fire
Betydande deformering uppstår och så småningom kollapsar hela systemet.

Nationella bestämmelser och lagkrav

Hilti MEP fire damage example

För närvarande är två av de harmoniserade europeiska standarderna - EN 13501, som är en klassificering av materialets brandreaktion, och EN 1366-1:2104, som beskriver brandmotståndsprovning för serviceinstallationer - bland de viktigaste källorna till konstruktionsledning för brandresistenta ventilationskanaler och rökkontroll.

Utöver de europeiska standarderna förklarar det tyska MLAR-direktivet också vikten av brandsäkerhet för ventilationssystem, utrymningsvägar och undertak:

 

Ventilationssystem

  • Avsnitt 5.2.2 avser ventilationskanaler, som måste vara brandbeständiga.
  • Avsnitt 5.2.4 avser ventilationskanaler ovanför undertak, vilka måste fästas på så sätt att det inte kommer att kollapsa i händelse av brand.

Utrymningsvägar

  • Hur du håller utrymningsvägar fria och för hur lång tid vid en brand.

Undertak

  • För brandskyddsgraderade undertak måste det erforderliga brandmotståndet garanteras om en brand kommer både ovanifrån och underifrån.
  • Särskilda krav måste följas för modulära stödsystem när de är installerade mellan det strukturella taket och ett undertak.

Brandbeständig dimensioneringsmetodik

Konstruktion av rörstöd är en kritisk uppgift för alla planerare, arkitekter och ingenjörer.

Trots dess betydelse finns det ännu ingen standardiserad och betrodd dimensioneringsmetod. Även den allmänt använda Eurocode 3 har av nuvarande akademisk och industriell forskning visat sig vara otillräcklig för att förutsäga deformering.

Bristerna i Eurocode 3 beror på dess begränsade omfattning: denna standard handlar om stabiliteten hos strukturella stålelement istället för de tunna, formade stålprofilerna som används för rörklammer, skenor och liknande. Ändå används Eurocode 3 ofta felaktigt vid dimensionering av dessa lättare metallelement.

Varför är Eurocode 3 olämplig för rörupphängningar?

Hilti fire design

Provresultaten visar att Eurocode 3 är otillräcklig

Leipzig Institute for Construction Material Research and Testing (MFPA) har dragit slutsatsen att det är osäkert att förutsäga deformering av brandbeständiga byggnadsserviceinstallationer med hjälp av dimensioneringsmetoden från EN 1993-1-2 (även känd som Eurocode 3).

Moderna riktlinjer för dimensionering av stöd

Hilti, i samarbete med de ledande brandinstituten DIBt och EOTA, har utvecklat det nya europeiska bedömningsdokumentet (EAD) - riktlinjer för brandbeständig dimensionering och provning - som erbjuder enkla, flexibla och kostnadseffektiva lösningar.

ETA – Europeisk teknisk bedömning

Hilti fire FEM

Hilti erbjuder innovativa, säkra, flexibla och juridiskt kompatibla lösningar för brandklassade modulära stödsystem. Vi har gått bortom nuvarande konventioner för att utveckla en rad rör-, el- och ventilationsstöd som du kan lita på.

Välj från ett brett sortiment av ETA-godkända produkter för att uppfylla allt ditt juridiska ansvar.

Med dessa helt kompatibla komponenter kan du vara säker på att dina specifikationer innebär en säker evakuering, ohindrad tillgänglighet för brandmännen och skydd av dina värdefulla tillgångar.

Relevanta användningsområden

Hilti MEP supports

Skena mot tak

Hilti MEP supports

Gängstångstrapets

Hilti MEP supports

Trapetsram

Hilti MEP supports

Hängande konsol

Hilti MEP supports

Icke-hängande konsol

Hilti MEP supports

Enkel rörklammer

Hiltis lösningar och tjänster

Hilti har mer än 30 års erfarenhet av forskning och dimensionering av produkter för att skydda människor och tillgångar från brand. Den gradvisa utvecklingen under decennier har lett fram till det omfattande utbudet av modulära stödsystem, fästteknik och brandskyddssystem som vi erbjuder idag.

För att öka produktiviteten och spara tid erbjuder vi  branschledande supporttjänster samt lättanvända digitala lösningar.

Hilti dimensioneringstjänster

Ingenjörstjänster

Vi kan hjälpa dig med din modulära stödsystemsdesign. Kontakta oss så hjälper vi dig med att hitta en lämplig lösning för dina behov.

Mer information

Behöver du mer information?

Vare sig du hanterar dessa utmaningar i ditt nuvarande projekt eller om du behöver teknisk rådgivning kring produktval kan du låta våra kunniga Hilti-ingenjörer hjälpa dig.

Dela