Riktlinjer vid dimensionering

Konstruera installationssystem korrekt

Hilti har många års erfarenhet av att dimensionera och bygga installationssystem runt om i världen.

Så vi kan dela med oss av vår erfarenhet för att hjälpa dig att konstruera dina egna byggnationer och projekt. Detta kan omfatta allt från statisk belastning till brandkrav, krav på ljudisolering eller dimensionering av konstruktioner i jordbävningsdrabbade områden.

Vi erbjuder olika typer av support såsom dimensioneringsprogram, beräknings- och modelleringstjänster, tekniska data och expertrådgivning från Hiltis egna ingenjörer.

SEISMISK DIMENSIONERING

Att jordbävningssäkra byggnader blir ett allt viktigare krav i konstruktionsarbetet internationellt. Våra ingenjörer kan hjälpa dig att hitta produkter, lösningar och ge stöd i komplexa beräkningar under konstruktions- och byggprocessen.

Läs mer

KORROSION

Hiltis flexibla installationssystem finns i många material och ytbeläggningar. Tack vare många års arbete inom forskning och utveckling har vi stor erfarenhet och kan hjälpa dig att välja rätt lösning för att undvika korrosion.

Läs mer

TERMISK EXPANSION

Den stora utmaningen vid montering av värmerör är termisk expansion hos rören och dess påverkan på upphängning och den övriga omgivningen. Se hur du kan tillåta termisk expansion i din konstruktion med hjälp av fyra viktiga principer.

Läs mer
 Hilti MQ modular support system for medium-heavy applications fire test

Brandkrav

På Hilti har vi över 25 års erfarenhet inom forskning och utveckling av brandskyddsprodukter. Vi har ett stort sortiment med brandsäkra produkter, så som installationssystem, infästningar och brandskyddsprodukter.

Läs mer