Seismisk dimensionering

Installationssystem vid seismiska lastkrav

Hilti modular support systems MQ-41-L installation channel for medium-heavy duty applications

Vi hör nästan bara talas om jordbävningar när de är riktigt stora och förödande, men de inträffar varje dag över hela världen.

För att vara förberedd på detta kräver nu byggstandarderna NTC 2008 och Eurocode 8 att icke bärande delar och tekniska installationer ska ha motståndskraft mot jordbävningar.

Detta gäller alla offentliga byggnader som sjukhus, affärscentrum, hotell och skolor.

DE FYSISKA KRAFTERNA I EN JORDBÄVNING

Please enter alternative text here (optional)
  • En jordbävning genererar ytterligare laster i alla rörets riktningar.
  • Horisontella laster (Ex och Ey) är generellt sett de mest kritiska för upphängningskonstruktionen.
  • Byggkoder (som EC8 och IBC) ger förenklade metoder för att beräkna seismiska laster baserat på en motsvarig statisk analys.
  • I enlighet med de flesta byggkoder behöver man inte ta den ytterligare vertikala belastningen (Ez) i beaktning vid beräkningen.
  • För att stå emot de horisontella krafterna måste de modulära supportsystemen vara tillräckligt robusta eller utvecklade med stöd i både longitudinell och transversell riktning samt säkert förankrade i basmaterialet.

FRÅGA EN INGENJÖR

HILTIS SEISMISKA FORSKNING OCH TESTNING

Samarbete med University of California i San Diego

På Hilti tror vi starkt på forskning och utveckling och driver egna laboratorier och testanläggningar, och vi samarbetar med välrenommerade partners över hela världen.

Den seismiska testningen har vi gjort i samarbete med våra partners på Department of Structural Engineering vid University of California i San Diego.

Det är ett spännande projekt där vi utfört fullskaliga prestandatest på våra produkter med hjälp av det största skakbordet i världen – en specialkonstruerad, fem våningar hög byggnad utsattes för en serie skakningar på 1:1 på Richterskalan.

Detta har varit en fantastisk möjlighet att utveckla och konstruera våra seismiska produkter, vilket inkluderar alla komponenter i vårt innovativa Hilti MQS modulära installationssystem.

Dela