MINSKA KORROSIONSRISKEN HOS BYGGNADER

Korrosionsbeständiga installations- och infästningssystem

Natural gas processing plant

Korrosion är ett mycket viktigt ämnesområde. Det kan göra konstruktioner osäkra och instabila. Det kan också leda till att delar och hela installationer behöver bytas ut. Allt detta kan kosta mycket tid och pengar och skaderisken är stor. Så vad kan du göra för att undvika detta?

HUR VÄLJER MAN RÄTT KORROSIONSSKYDD

Var bygger du? Det är den viktigaste frågan när det gäller korrosionsskydd. I vilken miljö och i vilket klimat arbetar du, och i vilka material gör du dina infästningar?

Korrosion tar sig olika uttryck i olika miljöer. Så du behöver ta tre faktorer i beaktande som kan öka risken för korrosion i din byggnad:

• Fukt
Fukt är en förutsättning för alla atmosfäriska reaktioner.
• Temperatur
Ju högre temperatur, desto fler korrosionsangrepp.
• Salt
Saltet kan komma från luften i kustnära miljöer eller från vägbanor under vintern.
• Industriella föroreningar
Höga halter av svaveldioxid påskyndar korrosion.
• Galvanisk korrosion (bimetallkorrosion)
Kan uppstå när två olika material kommer i kontakt med varandra.

För vissa miljöer som inomhusbassänger, tunnlar eller kemiska anläggningar behöver man ta extra hänsyn, och våra lokala Hilti-ingenjörer står alltid till förfogande för teknisk rådgivning.

 

FRÅGA EN INGENJÖR

Corrosion protection and environment

VAD ÄR KORROSIONSSKYDD

Korrosion uppstår vid en kemisk reaktion mellan metall och den omgivande miljön. Korrosionen förändrar metallens egenskaper och försvagar den.

Korrosion kan också skada installationssystem, metalldelar och deras skydd. Det kan påverka hela installationen så att den blir osäker och måste bytas ut.

Det finns två typer av korrosionsskydd som hjälper dig att förlänga livslängden hos de metallkomponenter du använder på arbetsplatsen. Det handlar om aktivt och passivt korrosionsskydd.

Aktivt korrosionsskydd har en direkt inverkan på den korrosiva reaktionen genom att antingen använda korrosionsbeständiga material, galvanisk separation eller katodiskt skydd.

Passivt korrosionsskydd stoppar eller fördröjer korrosionen genom att separera metallen från det frätande ämnet. Det åstadkommer man genom att applicera metalliska eller icke-metalliska skyddande lager.

På byggarbetsplatser är korrosionsbeständighet en av de mest underskattade aspekterna när det handlar om infästningar. Att känna till grundläggande fakta kan hjälpa kunden att hitta en lämplig och hållbar lösning.

Alexander Tomandl
Korrosionsexpert – Hilti Corporate Research and Technology

Ladda ned hela broschyren om korrosion
Please enter alternative text here (optional)

VAD GÖR HILTI FÖR ATT FÖRHINDRA KORROSION

Våra lokala Hilti-ingenjörer kan hjälpa dig, och kan komma ut till arbetsplatsen för att se vad som kan vara bäst för din byggnad. Vi kan erbjuda många olika typer av korrosionsskydd.

Dela