HUR MAN FÄSTER LEDSTÄNGER OCH SKYDDSRÄCKEN

Infästningar på ytor med små kantavstånd

Hilti HUS H3 anchor
Hilti HUS H3 anchor

Hilti erbjuder ett brett sortiment med ingjutna ankarskenor och eftermonterade mekaniska och kemiska infästningar.

Till exempel är Hilti HUS3 skruvankare enkelt att använda när små utrymmen ges och samtidigt bidrar till att förbättra produktiviteten och säkerheten på arbetsplatsen.

Vi erbjuder också tekniska tjänster och program för att hjälpa dig med dimensionering, provdragning, rådgivning, utbildning och tekniska handböcker.

VILKA INFÄSTNINGAR ANVÄNDER JAG FÖR LEDSTÄNGER OCH SKYDDSRÄCKEN

Alla våra infästningar är rigoröst testade för att verifiera hur de uppträder vid små kantavstånd och samtidigt uppfylla kraven i byggregler och bestämmelser.För skyddsräcken och ledstänger används oftast skruvankare HUS3 och friktionsexpander HSA eller HST3

Om du behöver hjälp med din dimensionering kan du samarbeta med våra kunniga ingenjörer – kontakta oss för mer information.

Eller använd Hilti PROFIS program:

• Alla våra program är uppdaterade med de senaste byggreglerna och bestämmelserna för alla länder

• För bland annat ankarskenor, mekaniska och kemiska infästningar

Dela