Hilti PROFIS program

Dimensioneringsprogram för infästningar och installationssytem

Hilti PROFIS Anchor mjukvara

PROFIS ANCHOR

Hilti beräkningsprogram för mekaniska och kemiska infästningar för exempelvis bärande konstruktioner, fotplattor, fallskydd och ledstänger

Mer information
Hilti PROFIS Anchor Channel software

PROFIS ANCHOR CHANNEL

Hilti beräkningsprogram för ingjutna ankarskenor för exempelvis fasader, hisschakt och kulvertar

Mer information

PROFIS Rebar

Hilti beräkningsprogram för beräkning av skarvningslängd av efterinjekterad armering i enlighet med Eurokod 2 eller Hilti Rebar metoden

Mer information

VÅR KONSTRUKTÖRSHJÄLP

Behöver du hjälp med dina beräkningar finns våra ingenjörer ett telefonsamtal bort och hjälper dig med dimensionering och val av infästningar.

För mer information, maila Engineering Competence Centrum nedan eller ring kundservice.