Förankring av Rör och el installationer

Infästningar för undersida bjälklag

Hilti HST3 stud anchor
Hilti anchors for mechanical and electrical support

Byggnadskonstruktioner blir allt mer komplexa och i många byggnader finns en stor mängd rör, kanaler och kablar upphängda i taket.

Därför har vi på Hilti utvecklat ett brett sortiment med både ingjutna ankarskenor och efterinstallerade infästningar.

Vi erbjuder också tekniska tjänster och program för att hjälpa dig med dimensionering, provdragning, rådgivning, utbildning och tekniska handböcker.

Vilka infäsningar är lämpliga för rör och el installationer

Alla våra infästningar genomgår rigorösa tester för att verifiera deras beständighet mot brand, korrosion, statisk, dynamisk och seismisk belastning mot de kraven som ställs i byggregler och bestämmelser.

Vi har ett brett sortiment med infästningar såsom skruvankare, friktionsexpander och slagankare.

Hilti HTS3, HUS3, HUS6 och HKD är vanligast valet vid infästning i tak för att uppfylla kraven för sprucken betong eller system med behov av redundans.

Dimensionering av infästing för rör och el installationer

Om du behöver hjälp med din dimensionering kan du samarbeta med våra kunniga ingenjörer – kontakta oss för mer information.

Eller använd Hilti PROFIS program:

• Alla våra program är uppdaterade med de senaste byggreglerna och bestämmelserna för alla länder

• För bland annat ankarskenor, mekaniska och kemiska infästningar

 

 

Dela