BRO ÖVER BUND GARDEN RIVER, PUNE INDIEN

Förankring av lyktstolpar och ledstänger med Hilti HVU and HST expanderinfästningar

Hilti jobsite reference bund garden river bridge Pune India

Utmaning

Hilti jobsite reference bund garden river bridge Pune India

De lokala myndigheterna i Pune lät bygga en ny bro över floden för att förbättra trafikflödet i staden.

Under slutfasen av projektet ändrades placeringen och utformningen av lyktstolpar och ledstänger.

Projektledaren var tvungen att hitta en lösning som klarade den tuffa deadlinen men också kunde klara ett litet inbäddningsdjup för infästningarna.

Hiltis lösning

Hiltis lokala ingenjörer föreslog Hilti HVA infästningssystem för att fästa lyktstolparna och Hilti HST expanderskruv för ledstängerna.

Båda godkändes av de ansvariga ingenjörerna och inkluderades i broprojektet. 

Vårt lokala Hilti-team gav teknisk support under konstruktionsfasen. De hjälpte till att säkerställa att de stränga lokala kraven på stötbelastning uppfylldes. Vi gav också support på plats under byggnationen.

 

PRODUKTER SOM ANVÄNDES I LÖSNINGEN

Dela