DIMENSIONERING VID SPRUCKEN BETONG

Välja rätt infästning för sprucken betong

Hilti HST3 cracked concrete design

Betong spricker ofta på grund av ålder, temperatur och belastning.

När du dimensionerar infästningar för betong är det alltså viktigt att beakta i vilket skick betongen är.

Infästningar påverkas extra mycket när betongen spricker, eftersom sprickor ofta uppstår där infästningarna sitter. Detta påverkar infästningarnas lastkapacitet avsevärt.

Hilti har därför utvecklat infästningar särskilt anpassade för sprucken betong.

Genom att i tidigt planera och ta hänsyn till att använda infästningar lämpliga för sprucken betong får man en säkrare konstruktion och man kan undvika dyra reparationer. 

Dimensionering i sprucken betong

Om du behöver hjälp med din dimensionering kan du samarbeta med våra kunniga ingenjörer – kontakta oss för mer information.

Eller använd Hilti PROFIS program:

• Alla våra program är uppdaterade med de senaste byggreglerna och bestämmelserna för alla länder

• Innehåller många olika typer av murstenar (ETA-godkända och ytterligare stenar testade av Hilti)

  • Möjlighet att beräkna med projektspecifik data för grundmaterialet som utvärderats genom provdragning på plats 

 

 

Dela