INFÄSTNING I MURVERK

Hiltis kemiska infästningar uppfyller kraven

Hilti HIT-HY 270 injectable mortar for masonry design

Murverk är en byggmetod som använts sedan urminnes tider, för akvedukter, broar, slott och bostäder.

Men fram till för några år sedan fanns det inga officiella riktlinjer för hur man ska utforma infästningssystem i murverk.

Istället använde ingenjörer den rekommenderade lasten från infästningsleverantörernas tekniska tabeller, tester av grundmaterialet på arbetsplatsen och egna bedömningar och erfarenhet.

ETAG029 har nu tagit fram ett globalt koncept för klassificering, provdragning på plats och dimensionering av infästningar för användning i murverk, vilket möjliggör mer tillförlitliga konstruktioner.

HILTIS KEMISKA INFÄSTNINGAR FÖR MURVERK

Hilti har utvecklat kemiska infästningar för användning i murverk.
 
Hilti HIT-HY 270-systemen bygger på riktlinjerna i ETAG029 och uppfyller kraven i olika byggregler.
 
Hilti HIT-HY 270 kemiskt injekteringssystem:
• Möjliggör flera olika förankringsdjup i ihåliga och kompakta murverk och med mindre av spill
 
• Systemet är godkänt och kan användas i många olika typer av grundmaterial, från höga laster till de minsta kantavstånden och inbördes avstånd, i tegelfogar och putsade väggar
 
• Programvaran Hilti PROFIS Anchor kan hjälpa dig att utforma dina infästningslösningar

HILTIS MEKANISKA INFÄSTNINGAR FÖR MURVERK

Vi har även mekaniska infästningar för murverk, till exempel:

• Plastplugg, t.ex. Hiltis HRD-system (för redundant upphängning i enlighet med ETAG020)

• Infästningar, till exempel Hilti HUS3 skruvankare för massivtegel

Dimensionering av infästing i murverk

Om du behöver hjälp med din dimensionering kan du samarbeta med våra kunniga ingenjörer – kontakta oss för mer information.

Eller använd Hilti PROFIS program:

• Alla våra program är uppdaterade med de senaste byggreglerna och bestämmelserna för alla länder

• Innehåller många olika typer av murstenar (ETA-godkända och ytterligare stenar testade av Hilti)

  • Möjlighet att beräkna med projektspecifik data för grundmaterialet som utvärderats genom provdragning på plats 

 

 

Dela