Förankring av FOTPLATTOR

Infästningar för pelare och balkar

Hilti injectable mortar HIT-HY 200

Alla våra infästningssystem uppfyller kraven i aktuella byggregler och standarder och vi har många olika typer av lösningar för både betong och murverk.

De kan även användas för icke bärande och bärande delar i konstruktioner med seismiska lastkrav.

Vi erbjuder också tekniska tjänster och program för att hjälpa dig med dimensionering, provdragning, rådgivning, utbildning och tekniska handböcker.

Våra infästningssystem är utformade för att göra ert jobb både säkrare och tryggare.

• Hilti HY200 + HIT Z SafeSet-teknik – eliminerar behovet av manuell rengöring av borrhålen och minskar installationstiden med upp till 50 %.

• Hiltis kemiska infästning HY270 används i murade konstruktioner och tillsammans med PROFIS Anchor kan du få utförlig beräkningsdokumentation i enlighet med gällande beräkningsstandard.

Vad man bör tänka på vid dimensionering

Vid infästning av fotplattor är det viktigt att beakta följande:

• Utsatthet för olika krafter – exempelvis seismiska krafter, utmattning, vind

• Grundmaterial – murverk, osprucken eller sprucken betong

• Avstånd till kant samt inbördes avstånd

• Korrosionskrav

Om du behöver hjälp med din dimensionering kan du samarbeta med våra kunniga ingenjörer – kontakta oss för mer information.

Eller använd Hilti PROFIS program:

• Alla våra program är uppdaterade med de senaste byggreglerna och bestämmelserna för alla länder

• För bland annat ankarskenor, mekaniska och kemiska infästningar

Dela