LAGSTADGADE BRANDSKYDDSKRAV

Europeiska bestämmelser för brandsäker byggnadskonstruktion

Hilti modular support system MQ HDG for medium-heavy duty applications

Det är viktigt att beakta lagstadgade brandskyddskrav redan från början vid dimensionering av konstruktionen.

Brandbestämmelser kan variera från land till land, och de kan skilja sig åt mellan olika typer av byggnader. Hur länge ett undertak eller en utfackningsvägg står emot brand beror på dess utformning.

Så riktlinjer för brandskydd fastställer krav för olika typer av byggnader, från mindre bostadshus till gigantiska industribyggnader.

 

ATT UTFORMA UTRYMNINGSVÄGAR

Hilti fire protection support system

En av de viktigaste aspekterna vid utformning av brandskydd är att ge människorna inne i byggnaden tillräckligt med tid att ta sig ut vid en eventuell brand.

De tyska riktlinjerna MLAR \[4] (aktuell version 11/2005) beskriver hur och hur länge utrymningsvägar ska hållas fria i händelse av brand.

De viktigaste delarna i MLAR \[4] handlar om:

  • För brandklassificerade undertak måste det aktuella brandmotståndet kunna garanteras i händelse av brand både ovanför och under taket.
  • Särskilda krav måste iakttas för installationssystem, som monterats mellan bjälklaget och undertaket.

Viktiga europeiska standarder

EN 13501 och EN 1366-1:2104 är två viktiga harmoniserade europeiska standarder som gäller för alla europeiska länder, för brandsäker konstruktion av ventilationskanaler och rökkontroll.

Dessutom förklarar det tyska MLAR-direktivet hur viktigt det är med brandsäkerhet i ventilationssystem:

  • Avsnitt 5.2.2 behandlar ventilationsrör, som måste vara brandsäkra. Direktivet fastställer att brandsäkra rördelar måste fästas med motsvarande brandresistenta byggelement.
  • Avsnitt 5.2.4 behandlar ventilationsrör ovanför undertak. Det fastställer att om ventilationsrör installeras ovanför brandsäkra undertak måste ventilationsrören fästas på sådant sätt att de inte faller ned i händelse av brand (se DIN 4102-4:1994-03 \[6], kapitel 8.5.7.5).

FRÅGA EN INGENJÖR

TILLGÄNGLIGT FÖR NEDLADDNING

Dela