En artikelsamling om arbetsmiljö

De senaste hälsa- och säkerhetstrenderna

Lär dig mer om de senaste hälsa-, säkerhet och miljötrenderna och högaktuella ämnen från experter inom HSE-området.

Bra att veta för den arbetsmiljöintresserade

 • Direkta fördelar av investeringar in arbetsmiljö

  Direkta fördelar av investeringar i arbetsmiljö

  Frakturer, bränn- och respiratoriska skador, elektrifiering, vibrationer och muskuloskeletala sjukdomar. Detta är ett axplock av potentiella risker som gemene yrkesverksam i byggbranschen utsättsför dagligen. Denna artikel tittar till konsekvenserna av olyckor och bristande arbetsmiljö, både för inblandade personer och företagets produktivitet.

  Läs mer
  L072351.tif

  Vikten av H&S-utbildningar

  Ett påtryckningsmedel för att generera positiv förändring inom hälsa och säkerhet i din organisation är att implementera effektiva Fortbildningsprogram inom hälsa och säkerhet (H&S). Denna artikeln handlar om de vanligaste orsakerna till olyckor och rollen den beteendebaserade ansatsen till relevant utbildning har.

  Läs mer
  Varför du borde bry dig om kvartsdamm

  Varför du borde bry dig om kvartsdamm

  De flesta hälsa- ochsäkerhetsexperter kallar kvartsdammet för vår tids asbest, på grund av dess potentiellt livsfarliga effekter vid långvarig exponering. Denna artikel behandlar damm, hur det uppkommer och vilken påverkan det har för er verksamhets effektivitet.

  Läs mer
  TE 500 Applications

  Reducera damm med STOP-metodiken

  Det finns en övre exponeringsgräns för olika typer av damm, som anger den bedömt säkra gränsen för vistelse i den miljön. Denna artikeln handlar om de steg en arbetsgivare kan ta för att minimera riskerna för sina anställda, utan att reducera produktiviteten, med hjälp av Hiltis STOP-metodik.

  Läs mer
  Reportage HSE/Kaufering Eberhard Lang

  Dammkontroll med 50 års erfarenhet

  Hilti har ett designerat dammforskningscenter i Tyskland där världsledande experter driver ett community som aktivt utvecklar standarder såsom EN 50632, samtidigt som de är involverade i produktutvecklingen av våra maskiner, verktyg, förbrukningsvaror och så vidare. Allt för att minimera dammet direkt vid källan.

  Läs mer
  Insikter från vår senaste konferens

  Insikter från vår senaste HSE-konferens

  Den femte konferensen i ordningen fokuserade på "Impactful Health and Safety Training". Lär känna communityn och lär dig från de bästa exemplen.

  Läs mer

Våra nyckelinitiativ relaterat till hälsa, säkerhet och miljö

Teknologi och produkter

Utvecklade med produktivitet, säkerhet och miljön i åtanke

Mer
Hilti service

Tjänster

Som ökar användarnas hälsa-, säkerhet och produktivitet

Mer
Hilti occupational Health and Safety

Arbetsmiljö som arbetsgivare

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till de anställda

Mer

Miljöarbete

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till miljön

Mer

Dela