SCOPE CREEP - PROJEKTLEDARENS VÄRSTA MARDRÖM

Okontrollerade förändringar av byggets omfattning

Scope creep in construction

Flaskhalsar har tendensen att få ett projekt att växa i skala och komplexitet på grund av oförutsedda orsaker, så kallat scope creep. Det finns en vanlig missuppfattning att scope creep tenderar att endast täcka de direkta förändringar som görs inom ett projekt - oavsett om det beror på kundens förändrade idéer eller på grund av ett kostsamt konstruktionsfel. 

Scope creep kan dock även ske på grund av eventuella okontrollerade indirekta problem som skulle kunna påverka projektets framgångsrika slutförande, t.ex. oväntat driftstopp på grund av utrustningsbrist eller bristande överensstämmelse, ökning av schemat för det boende som krävs eller varaktigheten för ett projekt.

Flaskhalsar i form av scope creep är en av de största problemen inom byggsektorn och den senaste industristatistiken, vid en titt på framgångsgraden hos byggprojekt visar på oroväckande resultat:

  • Endast 64 % byggprojekten klarar sina mål
  • Organisationer förlorar 1 miljon för varje miljard i investeringar som görs
  • Genomsnittlig kostnad över budget är 59 %
  • Genomsnittlig tidsöverskridning är 74 %

I den här bloggen tittar vi på orsakerna till scope creep inom byggsektorn och vi ger praktiska exempel på hur rätt inventariehantering kan hjälpa till att minimera den indirekta påverkan som sista-minuten-problem kan ha på din förmåga att leverera projekt i tid och inom budget.

Denna bloggartikel är en i en serie som utvecklats för att dela kunskaper och utrusta dig för att få ut ännu mer av dina verktyg och personal.  Läs andra artiklar här. 

Vad orsakar scope creep inom byggsektorn?

Ändringar av projektets omfattning - oavsett om det är officiellt eller inofficiellt, dokumenterat eller odokumenterat - är mer än vanligt förekommande inom byggsektorn. Anledningarna är otaliga, men skadorna på byggföretagen kan vara exponentiella: ökad ansvarighet, minskad lönsamhet och skadat rykte står i främsta rummet.

Medan orsakerna till scope creep kan vara omfattande, sammanställer vi en lista från våra kunder över de fyra vanligaste problemen:

Brist på kapacitet för att uppfylla mål

De två huvudsakliga målen som varje projekt behöver uppnå för att anses framgångsrikt är leverans i tid och inom budget. Detta är dock sällan fallet och byggföretag över hela världen tenderar ofta att gå i fällan att gå förbi den initialt etablerade projektplanen.

Medan oväntade projektändringar säkert kommer att vara ett problem, kan andra interna problem vara lika destruktiva i förhållande till en smidigt löpande verksamhet. Brist på korrekt kommunikation mellan dina team och kostsamma administrativa fel kan förstöra ett projekt lika väl som en förändring i sista minuten. 

I kombination med tekniken kan inventariehantering ge administratörer en enda enskild plattform som erbjuder ett enkelt sätt att kommunicera med varje del av organisationen och man får full synlighet och flexibilitet för att hålla drift och logistik löpande.

Läs mer i vår blogg om hur inventariehantering kan hjälpa dig att minska de administrativa kostnaderna.

Intäktsförluster

Att förlora pengar och gå över budget är knappast ett obekant problem för de flesta yrkesverksamma inom byggsektorn. Anledningarna är otaliga och ofta är det de dolda kostnaderna som långsamt tillkommer tills de blir okontrollerbara.

Att ha en adekvat lösning för inventariehantering på plats kan hjälpa dig att se till att all utrustning och alla verktyg loggas och redovisas. ON!Track gör att du har full koll på vilken utrustning företaget har, var den är, vem som använder den och när den behöver servas eller underhållas.

Detta kommer att minska stöldnivån på din arbetsplats, minimera den stilleståndstid som ägnas åt att söka efter ett specifikt verktyg och gör så att du och din personal kan uppfylla reglerna för överensstämmelse genom att spåra certifikat och underhållsdatum. Resultatet är att du inte överfinansierar redan befintliga inventarier som inte utnyttjas och inte heller kommer du kommer någonsin få oförutsedd brist på resurser.

Höga projektkostnader och tidsöverskridanden

Stulen utrustning, bortkastad tid på letande efter inventarier som kan ha försvunnit eller som saknas, bristande synlighet för inspektion, underhållsplanering och datum för personalcertifiering, allt detta kan bidra till höga projektkostnader och tidsöverskridanden.

Hälsa och säkerhet är en av de största utmaningarna för byggsektorn och medan detta ofta förbises på byggarbetsplatser kan detta bidra till större överskridanden på grund av felaktig utrustning, oväntade stillestånd eller böter för överträdelser och straffrättsliga åtgärder mot dig. 

Programvara för inventariehantering kan hjälpa dig motverka både tidsöverskridanden och att gå över budget genom djupgående datahantering och handlingsbara insikter. Du kan analysera rapporter om inventarieutnyttjande och underhåll, hålla koll på arbetsorder samt underhålls- och inspektionssystem, se till att din utrustning alltid är uppdaterad mot regelverkskrav, säker att använda och i drift. 

Effektiv kommunikation effektiviserar dina arbetsflöden och gör arbetet mycket mera effektivt på en byggarbetsplats. Med ett inventariehanteringssystem kan du minimera den påverkan som förlorad eller stulen utrustning och administrativa fel har på dina projekt och du kan både minska kostnader och hantera projekt på ett proaktivt sätt och alltid leverera dem i tid.

För att hjälpa dig att få en bättre förståelse för hur programvara för inventariehantering kan hjälpa dig att förbättra din byggverksamhet sammanställer vi den här gratisguiden för nedladdning, "Presentation av programvara för inventariehantering i byggsektorn". För att ladda ner din kopia, klicka bara på länken nedan.

Dela